اخبار و رویدادها

کنگره انجمن متخصصین پوست
25 الی 27 دی 98

سیزدهمین کنگره تازه ها در بیماری های پوست
11 الی 13 اردیبهشت 98

اهدای مدرک علمیmaster از آکادمی LA&HA 
16 الی 19 مهر 98

کارگاه آموزشی لیزر فوتونا در کنگره سالیانه پوست رازی
19 آبان 98

کنگره سالیانه رازی 
22 الی 24 ابان 98

فهرست