اخبار و رویدادها

Slide

Slide مسابقه بزرگ درمان های پوست فوتونا
از 3 اسفند 99 به مدت سه ماه

Slide

Slide مسابقه بزرگ دندانپزشکی فوتونا
از 3 اسفند 99 به مدت سه ماه

کنگره انجمن متخصصین پوست
25 الی 27 دی 98

سیزدهمین کنگره تازه ها در بیماری های پوست
11 الی 13 اردیبهشت 98

اهدای مدرک علمیmaster از آکادمی LA&HA 
16 الی 19 مهر 98

کارگاه آموزشی لیزر فوتونا در کنگره سالیانه پوست رازی
19 آبان 98

کنگره سالیانه رازی 
22 الی 24 ابان 98

فهرست