تایپ پوستی شما 1 است.

مشخصات تایپ پوستی یک  I

رنگ پوست کاملا سفید ، رنگ چشم آبی روشن ، سبز یا خاکستری ، رنگ مو بلوند یا قرمز

پوست در معرض آفتاب به شدت حساس و همیشه دچار سوختگی می شود ولی هرگز رنگ نمی گیرد و برنزه نمی شود.

فهرست