تایپ پوستی شما 2 است.

مشخصا تایپ پوستی دو II

رنگ پوست روشن ، رنگ چشم آبی ، سبز یا خاکستری و فندقی ، رنگ مو بلوند

در معرض آفتاب به شدت حساس و خیلی راحت دچار سوختگی می شود و خیلی کم رنگ می گیرد و یا برنزه می شود.

فهرست