تایپ پوستی شما 3 است.

مشخصات تایپ پوستی سه III

رنگ پوست بژ است رنگ چشم آبی ، سبز، خاکستری ، فندقی و قهوه ای ، رنگ مو بلوند تیره یا فندقی

پوست در معرض آفتاب حساس و بعضی وقت ها دچار سوختگی می شود و به آرامی برنزه می شود.

فهرست