توجه فرمایید تمام مواردی که در فرم دارای واژه (ضروری) است حتما باید تکمیل شوند و همچنین PDF پر شده این فرم نیز به ایمیلی که در فرم  وارد می نمایید ارسال می شود و اگر در  Inbox مشاهده نگردید به spam نیز مراجعه بفرمایید.

فرم درخواست خدمات فنی مهندسی ۱۰:۱۲ ب.ظ آذر ۱۳, ۱۴۰۲
از دو روش سریال دستگاه قابل مشاهده می باشد. 1- منوی LVM - صفحه اول 2- لیبل پشت دستگاه
ضوابط بخش فنی(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 6 MB.
فهرست