پرتو درمان صمیمی

لوگوی پرتو درمان صمیمی
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران

استعلام دستگاه لیزر فوتونا

جهت استعلام اصل بودن دستگاه لیزر فوتونا کلینیک یا پزشک مورد نظر ، لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:

  • در صورتی که برای مطب در حال جستجـو هستید حتما نام و نام خانوادگـی دقیق و کامـل پزشک را با درج کلمه “ دکتـر “ در قسمت جستجوگـر تایپ نمایید
  • در صورتی که برای بیمارستان در حال جستجو هستید حتما نام دقیق و کامل بیمارستان را بدون درج کلمه بیمارستان در قسمت جستجوگر تایپ نمایید
  • در صورتی که برای مرکز، کلینیک ، درمانگاه در حال جستجـو هستیـد حتما نام دقیـق و کامـل مرکـز را بـدون درج کلمـه کلینیک یا درمانگاه در قسمت جستجوگر تایپ نمایید

اسکرول به بالا