• در صورتی که برای مطب در حال جستجـو هستید حتما نام و نام خانوادگـی دقیق و کامـل پزشک را با درج کلمه “ دکتـر “ در قسمت جستجوگـر تایپ نمایید
  • در صورتی که برای بیمارستان در حال جستجو هستید حتما نام دقیق و کامل بیمارستان را بدون درج کلمه بیمارستان در قسمت جستجوگر تایپ نمایید
  • در صورتی که برای مرکز، کلینیک ، درمانگاه در حال جستجـو هستیـد حتما نام دقیـق و کامـل مرکـز را بـدون درج کلمـه کلینیک یا درمانگاه در قسمت جستجوگر تایپ نمایید

Slide

Slide فرم ثبت نام مراکز فوتونا

امروزه یکی از مهمترین دلایل مراجعه بیماران به مراکز درمانی پوست و مو، درمان رفع موهاي زائد می باشد که یکی از متداولترین و بهترین روشهاي درمانی رفع موهاي زائد استفاده از دستگاههاي لیزر رفع موهاي زائد می باشد

به دلیل تنوع دستگاههاي مرتبط با درمان رفع موهاي زائد، تعداد زیاد مراکز درمانی و تبلیغات گسترده در فضاهاي مجازي در اغلب اوقات بیماران در زمان انتخاب مرکز مناسب جهت درمان رفع موهاي زائد با سوالات زیادي مواجه میشوند

چطور تایپ پوستی خودم را تشخیص بدم؟

با چه دستگاهی لیزر کنم؟

چند جلسه باید براي لیزر مراجعه کنم و هزینه کل جلسات لیزر چقدر میشود؟

                         برگزیده ها

Slide

Slide

Slide

Slide
فهرست