پرتو درمان صمیمی

لوگوی پرتو درمان صمیمی
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران

چک لیست نگهداری دستگاه لیزر

  • فقط افرادی که در دوره آموزشی شرکت حضور داشته اند و صلاحیت کاری آنها توسط شرکت تایید شده است مجاز به تکمیل این چک لیست می باشند.
  • ارسال ماهیانه این چک لیست به شرکت جهت ارائه سرویس و کالیبراسیون به موقع به منظور حفظ اثر بخشی و ایمنی دستگاه ضروری می باشد .
  • در صورتیکه دستگاه نیاز به بررسی، بازدید یا سرویس داشته باشد ، تکمیل و ارسال فرم” درخواست خدمات مهندسی” جهت اعزام کارشناس ضروری می باشد.
چک لیست نگهداری دستگاه لیزر 11:09 ق.ظ خرداد 26, 1403
*لطفا موارد زیر را با دقت مطالعه و سپس پاسخ دهید
1. در حالی که دستگاه خاموش می باشد فیلتر هوا را از محفظه خارج و آن را بطور کامل تمیز کنید (در صورتیکه این فیلتر بطور نامتعارف کثیف شده است نسبت به بررسی شرایط محیطی اتاق لیزر و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه تصفیه هوا اقدام نمایید)(ضروری)
2. از مخزن پشت دستگاه سطح آب داخل آن چک شود و در صورت نیاز آب مقطر سه بار تقطیر اضافه شود (در صورتیکه مقدار کم شدن آب نسبت به بازدید های هفتگی محسوس است موضوع را به شرکت اطلاع دهید)(ضروری)
3. دستگاه را روشن کنید و مدت زمان Warmup دستگاه را یادداشت کنید (در صورتی که این زمان نسبت به چک لیست قبلی بیشتر از 1 دقیقه باشد، موضوع را به شرکت اطلاع دهید)(ضروری)
4. ویندوهای دستگاه بطور کامل چک و در صورت نیاز تعویض شود.(ضروری)
5. علامت آچار را لمس کنید از صفحه جدید گزینه lvm را لمس کنید و از صفحه اول (home page) مقادیر زیر را یادداشت نمایید.
6. علامت آچار را لمس کنید از صفحه جدید گزینه lvm را لمس کنید و از صفحه دوم (home page) مقادیر زیر را یادداشت نمایید.
8. علامت آچار را لمس کنید از صفحه جدید گزینه lvm را لمس کنید و از صفحه چهارم (home page) مقادیر زیر را یادداشت نمایید.
9. پس از کالیبره کردن دستگاه ( دستگاه با ویندو تمیز کالیبره شود.) از منوی lvm و صفحه دوم مقادیر زیر را یادداشت کنید.
10. پس از انجام تنظیمات زیر بر روی دستگاه در حالت Alex ، هندپیس را در دست گرفته و تعداد 50 شات بزنید. سپس از منوی LVM و صفحه چهارم ، مقدار پارامتر درخواستی زیر را تکمیل کنید.
*توجه هندپیس به سمت دستگاه یا افراد در مجاورت شما نباشد
Spot Size : 15mm
Fluence: 30 j/cm2
Pulse Duration: 3ms
Frequency: 2Hz
11. پس از انجام تنظیمات زیر بر روی دستگاه در حالتYAG ، هندپیس را در دست گرفته و تعداد 50 شات بزنید. سپس از منوی LVM و صفحه چهارم، مقدار پارامتر درخواستی زیر را تکمیل کنید.
*توجه هندپیس به سمت دستگاه یا افراد در مجاورت شما نباشد
Spot Size : 12 mm
Fluence: 70 j/cm2
Pulse Duration: 3ms
Frequency: 1.5Hz
12. یک عدد دیستنس گیج 18MM روی هندپیس نصب و سپس هندپیس را به صورت عمود بر روی کاور عینک سیاه رنگ دستگاه لیزر قرار داده و با تنظیمات 30/40 اسپری نمایید (به هیچ عنوان شات نزنید.) سپس مرکزیت و سطح پوشش محل اسپری شده بررسی شود.(ضروری)

Scroll to Top