پرتو درمان صمیمی

لوگوی پرتو درمان صمیمی
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران

دستگاه های کارکرده فوتونا

دستگاه لیزر فوتونا کارکرده مدل SP Dynamis 2017

دستگاه لیزر فوتونای کارکرده
Scroll to Top