پرتو درمان صمیمی

لوگوی پرتو درمان صمیمی
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران
نمایندگی انحصاری کمپانی های کندلا و فوتونا در ایران

استعلام دستگاه لیزر کندلا

جهت استعلام اصل بودن دستگاه لیزر کندلا کلینیک یا پزشک مورد نظر ، لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:

  • در صورتی که برای مطب در حال جستجـو هستید حتما نام و نام خانوادگـی دقیق و کامـل پزشک را با درج کلمه “ دکتـر “ در قسمت جستجوگـر تایپ نمایید .
  • در صورتی که برای بیمارستان در حال جستجو هستید حتما نام دقیق و کامل بیمارستان را بدون درج کلمه بیمارستان در قسمت جستجوگر تایپ نمایید .
  • در صورتی که برای مرکز،کلینیک ،درمانگاه در حال جستجـو هستیـد حتما نام دقیـق و کامـل مرکـز را بـدون درج کلمـه کلینیک یا درمانگاه در قسمت جستجوگر تایپ نمایید .

جهت کسب اطلاعات تخصصی در خصوص انواع محصولات دستگاه لیزر کندلا کلیک کنید

معرفی کندلاسنترهای ایران و تفاوت آن‌ها با مراکز لیزر عادی

استعلام اصالت دستگاه لیزر کندلا مراکز لیزر

مقایسه ظاهری دستگاه لیزر کندلا با دستگاه های تقلبی

Scroll to Top